BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Monday, June 08, 2015

Kuburan Ulama Salaf Ini adalah Obat yang Mujarab

Muslimedianews.com ~ Ma'ruf Al-Kurkhi merupakan salah seorang ulama salaf.

Al-Imam al-Hafizh Ibnul Mulaqqin (wafat 804 H), pengarang kitab at-Tadzkiroh fi 'Ulumil Hadits, guru dari al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqolani, berkata ketika menguraikan biografi Ma'ruf al-Karkhi:

“Ma'ruf al-Karkhi wafat di Baghdad tahun 200 H, pendapat lain mengatakan tahun 201 H.

 Kuburan Ma'ruf di sana masyhur dan diambil berkahnya, penduduk Baghdad ber-istisqo dengan perantaraan kubur Ma'ruf, dan mereka berkata: “Kubur Ma'ruf adalah obat yg mujarrab !”

 Berkata Imam Abu Abdirrohman az-Zuhri: “Kubur Ma’ruf al-Karkhi adalah mujarrab untuk menunaikan berbagai hajat.  

Dikatakan sesungguhnya barangsiapa yang membaca di sisi kubur tsb qul huwallahu ahad (surat al-Ikhlas) seratus kali dan meminta kepada Allah Ta’ala apa saja yang dikehendaki, maka Allah SWT akan mengabulkan hajatnya.” 

Dan yg semisal dengan kubur Ma'ruf al-Karkhi dalam hal diambil berkahnya adalah kubur Asyhab dan kubur Ibnul Qosim. Mereka berdua adalah sahabat Imam Malik, keduanya dikubur dalam satu tempat di daerah Qorofah, Mesir. 

Dikatakan bahwa orang yg menziarahi keduanya lalu berhenti di antara kubur keduanya sambil menghadap qiblat dan berdoa, maka doanya terkabul, dan sungguh ternyata itu sudah terbukti !!! 

Aku sendiri (Ibnul Mulaqqin) sudah menziarahi kedua kuburan tsb dan membaca seratus kali qul huwallahu ahad (surat al-Ikhlas) di samping kubur tsb, kemudian berdoa kepada Allah untuk menghilangkan masalah yg menimpaku, maka ternyata masalah tsb hilang !!!!” (Thobaqotul Auliya' li Ibnil Mulaqqin, halaman 281)


Oleh : Muhammad Azka
« PREV
NEXT »

No comments