Top News :
Home » , , » Syaikh Ahmad Al-Fathani dan Do'a Kesaktian Islam Nusantara

Syaikh Ahmad Al-Fathani dan Do'a Kesaktian Islam Nusantara

Posted on Saturday, 6 June 2015 | garis 17:00

Muslimedianews.com ~ SYEKH AHMAD AL-FATHANI DAN DOA KESAKTIAN ISLAM NUSANTARA (hati-hati bagi yg suka mencela Islam Nusantara.. Ini ada doa dari gurunya Syaikhuna Cholil Bangkalan):

Syekh Ahmad al-Fathani – lengkapnya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Musthafa al-Fathani – adalah ulama besar Islam Nusantara asal Patani (kini Thailand selatan) yang menhasilkan hampri seratus karya dalam bahasa Arab dan Meayu. Beliau lahir pada 5 Sya'ban tahun 1272 H/10 April 1856 di Kampung Jambu, Negeri Jereng, Patani.

Sejak kecil meninggalkan Patani bersama orang tuanya dan menetap di kota Mekah al-Mukarramah. Beliau berguru pada sejumlah ulama-ulama Mekah terkenal dan juga di Universitas Al-Azhar, Kairo. Kembali ke Mekah beliau menjadi pengajar sejumlah disiplin ilmu, dari ilmu agama hingga ilmu umum hingga kedokteran. Di antara santri-santri beliau di Mekah adalah Syaikhuna Cholil Bangkalan dan Syekh Mahfuzh Tremas.

Ketika terjadi perdebatan di Beirut antara Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Yusuf an-Nabhani (penulis terkenal tentang kitab-kitab pujian kepada Rasulullah shallallahualaihiwasallam), Syekh Ahmad ditunjuk oleh para ulama Mekah untuk menjadi moderator sekaligus mediator. Berkat kedekatannya dengan pejabat Turki-Usmani, di tahun 1880-an beliau dipercaya mengelola penerbitan di Mekah yang mencetak dan menyebarkan karya ulama-ulama Islam Nusantara hingga ratusan judul.

Beliau wafat pada tanggal 11 Dzulhijjah 1325 H/14 Januari 1908 di Mina dan dimakamkan di pemakaman Ma'la, Mekah. Di antara karya-karya beliau: al-Fatawa al-Fathaniyah (2 jilid), Hadiqatu-l-Azhar wa-r-Rayahin (2 jilid), Faridatu-l-Fara‘id fi ‘Ilmi-l-‘Aqa‘id, dan Thayyibu-l-Ihsan fi Thibbi-l-Insan (tentang ilmu kedoketran).

Berikut DOA KESAKTIAN ISLAM NUSANTARA seperti dimuat dalam bukunya Hadiqatu-l-Azhar wa-r-Rayahin:

[Ya Allah ta'ala] Menaruh mereka itu akan cemburu pada segala hati mereka itu dan membesarkan segala himmah mereka itu, dan me[ng]hadapkan inayah mereka itu, dan menyungguh-menyungguhkan usaha mereka itu pada[nya] bahawa dijadikan segala negeri mereka itu bendahara ilmu, dan perladungan [pusat pembibitan] kepandaian, dan membukakan segala mata anak jenis mereka itu kepada memandang cemerlang, kebijakan dan handalan.

 Supaya ada kelihatan kemegahan bangsa Melayu [Jawi, Nusantara] antara segala alam. Dan tertinggi nama mereka itu antara Bani Adam. Dan bertambah-tambah kelebihan ulama mereka itu atas segala ulama. Dan bertambah nyata agama mereka itu atas segala agama. ... hingga masyhur bangsa mereka itu atas sekalian bangsa dengan kepandaian, dan bijaksana, dan kepetihan [?], dan banyak ilmu...


 Maka boleh mereka itu peliharakan segala negeri dan jajahan [wilayah] mereka itu hingga tiada tamak padanya oleh segala seteru [musuh-musuh dari luar] ...


[Ya Allah] Serta dilanjutkan zaman duli-duli tuanku serta zuriat tuanku raja-raja Melayu di dalam hening kerajaan yang tiada mencampuri akan dia qadr dan menyakiti oleh ajanib [bangsa asing].

Dan dilimpahi dengan ni’mat dan rahmat, dan kekayaan yang ada padanya berkat yang memberi manfaat bagi Agama Islam. Dan terangkat dengan dia oleh sebutan jenis Melayu [Nusantara] berat dan terhebat dengan dia oleh kerajaannya pada segala hati ajanib [keunggulan atas bangsa asing]. Dan tertamadun dengan dia oleh siyasah mereka itu sebagai tamadun yang muwafakat dengan Syarak.."

****
Amiiin....

Oleh : Ustadz Ahmad Baso 
via noternative.blogspot.com

Share this post
:
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News