BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Sunday, August 23, 2015

Ini Jajaran PCNU Kabupaten Garut Jawa Barat 2015-2020

Muslimedianews.com `~ Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut Jawa Barat memiliki jajaran pengurusan baru untuk masa khidmat 2015 sampai 2020. 

PCNU Kabuaten Garut beralamat di Jl. Cipanas No. 1 Desa Langensari, Tarogong Kaler. Email : pcnugarut@gmail.com. Berikut jajaran PCNU Kab. Garut :

MUSTASYAR PCNU KABUPATEN GARUT 2015-2020 

KH. Syarif Hidayat
KH. Abdul Halim
KH. A Mimar Hidayatulloh
KH. Rd. Umar Abdul Hakim
KH. A. Thontowi Djauhari , MA
KH. Memed
KH. Aam Umar Alam
KH. Drs Deden Abdul Hakim
KH. Rd. Alawi Ma’mun Bakri
KH. Moch Mukhlas
KH. Rd Ali Muhyidin
KH. Ade ujer
KH. Ade Rasyid Hidayat
KH. Amin Ma’mun Bakri
KH. Abdullah Nawawi
KH. Furqon
KH. Muhamad udsi
KH. Muntar Ghozali
KH. Dr. Mukhlis Badruzzaman
KH. Tajudin
KH. E.Z. Mutaqien
KH. Abdulah Akri
Drs. H. Maksum Zaeladri
KH. Abdurrahman Syatibi
KH. Teten Syarif
KH. Udin Masyhur
KH. Abdul Wahid
KH. Utang Atuloh
KH. Fattah Ma’shum
Drs. H Juhana
KH. Ending
Aj. Burdah
KH. Yusuf Soban
Drs. H Uba Suherman
KH. Ahmad Zaeni
KH. Aceng Bakur
H. Amir Syarifudin
KH. Mazen
KH. Iyom Romli
H.M. Aceng Fikri
Drs. Mahdi Munawar
Aj. Afifudin
KH. Drs. Agus Muhamad Sholeh
KH. A. Maki Mukhtar Gozali
Drs. H Abdul Gopar, M.Si
SYURIAH PCNU KABUPATEN GARUT 2015-2020  
Rais Syuriah
KH. Rd. Amin Muhyidin Maulani

Wakil Rais :
KH. Jujun Junaedi
KH. Dr. Iqyan Syibaweh Badruzzaman
KH. Emad Muhamad
KH. Asep Nunur Nasrul Qodir
KH. Asep Ridwan, S.Ag, M.Ag
KH. Bahrudin   
KH. Juanda

Katib : KH. Aceng Naufal Mimar, S.Ag, M.Ag
   
Wakil Katib :
KH. Jamaludin, M.Ag
KH. Ahmad Affandi, S.Hi   
KH. Hilman, S.Pd.I   
K.A. Aceng Muhlis   
K. Aceng Ulumudin
KH. Zaky Irvan   
KH. Anang Amang   
Drs. H Samhari

A’wan :
KH. Abdurahman Al-Qudsi   
KH. Endang   
KH. Cecep   
Drs. H Dede Burhanudin   
KH. Ii Syafi’i   
KH. Ahmad   
KH. Abdul Majid   
K. A. Dudung   
KH. Kholis   
KH. Ede Burhanudin   
KH. Asep Miftah   
KH. Agus Bakir   
KH. Aceng Enang   
KH. Sambas   
KH. Aceng Iing   
KH. Oo Abdurrozaq   
K. A. Enang Suhermaaan   
KH. Aceng Hayat   
KH. Iip   
KH. Dada Syatibi   
KH. Aceng Ii   
KH. Manshur   
KH. Encep Miftahudin  Khotami   
KH. Deden   
KH. Ahmad badrudin   
K.H.R. Agus Muhyidin   
KH.  Saefdn Al-Anshari   
KH. Dimyati
K.A. Ulimudin Khutib
KH. Rd Iip Syafe’i
H. Tatang Abdul Basit
TANFIDZIYAH PCNU KABUPATEN GARUT MASA KHIDMAT 2015-2020  
Ketua Tanfidziyah :
KH. Drs. Atjeng Abdul Wahid

Wakil Ketua Tanfidziyah :
Dr. H. Abdus Syakur Amin, M.Eng
KH. Sirojul Munir
KH. Abdul Mujib, M.Ag
KH. Ubun Bunyamin
KH. Ayep Aunulloh
H. Ali Rahman, SH
R. Saad Aliyyudin, S.Pd
Drs. H Dadang

Sekretaris :
Ir. Deni Ranggajaya

Wakil Sekretaris :
Aceng Hilman Umar Bakri, M.Pd
Rd. Husna Abdul Haris, S.Ag
Ujang Nurjaman, S.Sos, M.Pd.I
Drs. Djuanda, S.Pd, MA
Drs. Undang Suryana, M.S.I
Rd. H Maki Muhidin
Undang Sirojudin, S.Pd
Drs. H. Aji Abdul Wahid, M.Si

Bendahara :
H. Agus Suhendar, ST   
Dr. Asep Wawan Budiman, M.Si
H. Aceng Aam
H. Iim Ibrahim
H. Agus Zulva, S.Ag
Imam Nuryadin
H. Hendi Muhyidin, S.Pd.I
H. Rd. Mohamad Romli
H. Aceng Amrulloh, S.Ag, M.Ag

sumber pcnugarut

« PREV
NEXT »

No comments