Top News :
Home » » Tidak Boleh Sembarangan Melaknat

Tidak Boleh Sembarangan Melaknat

Posted on Saturday, 22 August 2015 | garis 13:00

Muslimedianews.com ~ Di dalam kitab "Al-Kirmani Syarah Shohih Al-Bukhori" pada jilid 3 juz 5 halaman 153, cetakan “al-Azhar”, Mesir, diterangakan sebagai berikut:

قال النووي : قال الغزالي و غيره لا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا الا ما علمنا بالنصوص أنه مات كافرا كأبى لهب و يحوز لعن طائفتهم كقولك لعنه الله الكفار
"Imam An-Nawawi berkata: Telah berkata Imam Al-Ghazali dkk bahwa tidak boleh melaknat diri pribadi orang-orang kafir, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal kecuali kita yakin dengan disertai nash-nash syara' bahwa orang tersebut matinya dalam keadaan kafir. seperti Abu Lahab. Dan, boleh melaknat golongan orang-orang kafir, seperti: Semoga Allah melaknat orang-orang kafir !"


Kepada orang-orang kafir saja kita dilarang melaknat mereka secara sembarangan kalau tanpa diserta bukti-bukti yang jelas dan pasti berdasarkan nash-nash syara', apalagi ditujukan kepada orang-orang muslim yang beriman. Misalnya, menuduh mereka dengan sebutan ahli bid'ah, musyrik, sesat, liberal, kafir, dan murtad.

Oleh : KH. Thobary Syadzily

Share this post
:
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News