BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Friday, September 02, 2016

Waspadai ada kitab berjudul Syi'ah adalah Ahlussunnah

Muslimedianew s (MMN) ~ Ada sebuah buku (kitab) yang cukup menarik perhatian sekaligus perlu diwaspadai.

Kitab tersebut berjudul al-Syi'ah Hum ahl al Sunnah الشيعة هم اهل السنة (Syia'h adalah Ahlussunnah), dikarang oleh Dr. Muhammad At-Tijani al-Samawi (محمد التيجاني السماوي), diterbitkan oleh Yayasan al-Fajr London, dan diedarkan secara online berupa file berformat PDF oleh perpustakaan Naقjes.

Dalam kitab tersebut, doktor filsafat itu mengklaim Syi'ah Imamiyah sebagai al-Firqatun Najiyyah (golongan yang selamat), bahwa Syi'ah adalah Ahlussunnah yang sebenarnya (al-Haqiqiyah). Menurutnya, syi'ah adalah kelompok Islam yang mengikuti 12 imam Ahlul bait dan menjadikannya rujukan dalam masalah fikih seperti ibadah dan mu'amalat.

Sedangkan, Ahlussunnah menurutnya adalah kelompok Islam yang besar didunia, mereka adalah orang-orang yang merujuk dan  mengikuti imam 4 madzhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian muncul varian baru setelah adanya Ibnu Taimiyyah yang dianggap sebagai pembaharu, kemunculan Wahhabiyah Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan madzhab Su'udiyah (bani Saud).

Doktor filsafat tersebut menganggap semua yang disebutkan diatas sebagai Ahlussunnah, dilain hal ditambahkan kata al--Jama'ah sehingga menjadi Ahlussunnahw al Jama'ah.

Kitab ini cukup menggelitik sekaligus perlu diwaspadai karena berupaya mengklaim sebagai Ahlussunnah  sementara kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah yang ada saat ini dianggap yang menyimpang.

Ibnu L' Rabassa
« PREV
NEXT »

No comments